Dogoterapia

Dogoterapia to wspieranie rozwoju dziecka poprzez terapię kontaktową z psem, to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych. Pies aktywizuje dziecko do ruchu, do rozwoju przeżyć a także wycisza go, relaksuje. Dzieci podczas zajęć uczą się zasad bezpiecznego obcowania z psem oraz wykonywania czynności pielęgnacyjnych związanych z nim.

Centrum INTEGRA prowadzi zajęcia z dogoterapii indywidualnej i grupowej.

Grupa liczy do 4 dzieci. Zajęcia prowadzone są cyklicznie i obejmują 6 spotkań 1 x w tygodniu trwających 1h ( w sumie 6h).

Grupy wiekowe :

  • 3-4 lata
  • 5-6 lat
  • Grupa dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo/ z trudnościami w kontaktach społecznych

Zajęcia z dogoterapii prowadzone są przez dwóch opiekunów i psa, według specjalnie opracowanego programu.


Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń !!!