Choreoterapia

Choreoterapia wykorzystuje improwizację ruchową i ćwiczenia muzyczno-ruchowe. Jest ona skierowana do dużej rzeszy odbiorców, którzy mają różnorodne potrzeby terapeutyczne.


Choreoterapia jest metodą leczniczą, która opiera się na tańcu wzbogaconym ćwiczeniami muzyczno- ruchowymi i improwizacją ruchową do wybranej muzyki. Choreterapia działa wszechstronnie, dając duże możliwości kontaktu terapeuty z dziećmi jak i dzieci ze sobą.


Elementem choreoterapii jest muzykoterapia, która wykorzystuje muzykę i jej elementy ( dźwięk, rytm, melodia i harmonia) w celu ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału oraz rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki tak, aby mogła ona osiągnąć lepszą integrację intra i interpersonalną, a w konsekwencji lepszą jakość życia.


Dziecko poprzez rytm i ruch wyraża swoją osobowość - myśli, uczucia. Ruch, będący istotą tańca, jest nieodzownym składnikiem naszego życia zarówno w fizjologicznym (bicie serca, krążenie krwi, oddychanie), jak i w motorycznym (chód, bieg, siadanie itp.) działaniu naszego organizmu; świadomość nasza kieruje ruchami wykonywanymi celowo, inne zaś ruchy wykonujemy bezwiednie pod wpływem bodźców emocjonalnych. Ruch taneczny angażuje układ krążenia, oddechowy, nerwowy, aparat ruchowy,
pielęgnuje ciało i zapewnia jego odprężenie. Ruch powiązany z muzyką daje możliwość kontrolowanego rozładowania
popędów takich jak bieganie po sali, wymaga od dziecka, aby świadomie reagowało na umówione sygnały dźwięków.
W ten sposób w jedno ćwiczenie jest wpleciona umiejętność koncentracji i swobodna aktywność.